วัตถุประสงค์ Blog OABRJ (ยักษ์) กับเฟอร์นันโด Claro Dias ทนายความที่เกิดขึ้นในปี 1982 ที่สร้างขึ้นในปี 2012

วัตถุประสงค์ Blog OABRJ (ยักษ์) กับเฟอร์นันโด Claro Dias ทนายความที่เกิดขึ้นในปี 1982 ที่สร้างขึ้นในปี 2012

พื้นที่สร้างขึ้นเพื่อรายงานผิดกฎหมายในการบริหารจัดการ Wadih Damous (2007-2012) ในช่วงสองแง่ของเขาเป็นประธานของ OAB / RJ


ยกเลิกคำอธิบายที่ชัดเจนของทนายความจดทะเบียนและตราสารหนี้สถาบันอย่างต่อเนื่องของ 25 ปีที่มีอำนาจมากสถาบันการศึกษาในปี 2007 - ทางโทรสารกำเนิดในรัฐที่มีความหลากหลายสภา Sectional RJ, ที่มีหมายเลขโทรศัพท์เป็นทรัพย์สินขององค์กรโดยไม่ต้องมี ความสัมพันธ์ขององค์กรที่มีทนายความโดยไม่ต้องมีเอกสารต้นฉบับที่กล่าวถึงใน Fac อุปมาภายในห้าวันตามที่กฎหมายกำหนดไม่มี 9800 26 พฤษภาคม 1999 ศิลปะ 2 วรรค แต่เพียงผู้เดียว


แทนที่จะใบอนุญาตฉันในเมื่อผมเสียใจกับภาวะซึมเศร้าอย่างรุนแรงอย่างถูกต้องและทั่วถึงรับรองโดยหน่วยงานของรัฐเช่นรายงานใบสั่งยาแถบสีดำภายใต้การเก็บรักษาภาคบังคับของรายได้จากการสอบและการรักษาทางจิตเวชภายใต้ SUS และ เพื่อให้ชัดเจนและความล้มเหลวขี้ขลาดและปฏิเสธการให้บริการของ CAARJ - ทนายความกองทุนให้ความช่วยเหลือของ Rio de Janeiro


กล่าวว่าประธานละเลยขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญตามกฎหมายและบราซิลเนติบัณฑิตข้อบังคับละเว้นความจริงใจและสนับสนุนความเชื่อที่ดีในช่วงเวลาของความเสี่ยงรุนแรงซ้ำปฏิเสธที่จะพูดคุยกับทนายความที่ใช้ n.42 เผื่อยุคกลางของเขา / 78 ซึ่งจะกลายเป็นทาสทนายความในตราสารหนี้ที่มีเนติบัณฑิตบราซิลในขณะที่พวกเขาทำในกรุงโรมคลาสสิก


ดังนั้นฉันถูกบังคับให้ออกจากบ้านเกิดของฉัน, ริโอเดอจาเนโรและเฉพาะเมื่อการชำระบัญชีการชำระหนี้ให้กับขวางของ OAB / RJ ผมได้รับอนุญาตให้ลงทะเบียนฉันใน OAB / E ในปี 2011 แต่ผมพบว่ามันยากมากที่จะกลับเข้ามา ในตลาดแรงงานเนื่องจากในปัจจุบันผู้สูงอายุ 62 ปีและผมไม่มีเงินบำนาญหรือเกษียณอายุ


ที่นี่ผมแบ่งปันความรู้ทางกฎหมายที่มีเป้าหมายที่จะกลับไปที่กฎหมาย


ฉันหวังว่าจะนับในการทำงานร่วมกันของเพื่อนร่วมงานให้การสนับสนุนและต้องการข้อมูลขนาดใหญ่และรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถค้นหาบล็อกตัวเองสิ่งพิมพ์เริ่มต้นของปี 2012 และ // หรือทำให้การติดต่อกับเฟอร์นันโด Claro ผ่านบล็อกนี้หรืออีเมล์: fernandoclaro.dias@gmail กับ


ผมขอให้พระเจ้าที่จะยังคงให้ฉันแข็งแรงและความกล้าหาญที่จะสานต่อในการค้นหาความยุติธรรมบนพื้นฐานของหลักการของเรื่องศักดิ์ศรีของมนุษย์ของเพชรสิทธิขั้นพื้นฐานที่คุ้มค่าของรัฐธรรมนูญและต่างประเทศ


พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา


เพื่อความยุติธรรมและถูกกดขี่เอาเปรียบ!


เฟอร์นันโด Claro Dias

OAB / 18.480 / ES
Wạtt̄hupras̄ngkh̒ Blog OABRJ (yạks̄ʹ̒) kạb fexr̒ nạn do Claro Dias thnāykhwām thī̀ keid k̄hụ̂n nı pī 1982 thī̀ s̄r̂āng k̄hụ̂n nı pī 2012

phụ̄̂nthī̀ s̄r̂āng k̄hụ̂n pheụ̄̀x rāyngān p̄hid kḍh̄māy nı kār brih̄ār cạdkār Wadih Damous (2007-2012) nı ch̀wng s̄xng ngæ̀ k̄hxng k̄heā pĕn praṭhān k̄hxng OAB/ RJ


ykleik khả xṭhibāy thī̀ chạdcen k̄hxng thnāykhwām cdthabeīyn læa trās̄ār h̄nī̂ s̄t̄hābạn xỳāng t̀x neụ̄̀xng k̄hxng 25 pī thī̀ mī xảnāc māk s̄t̄hābạn kār ṣ̄ụks̄ʹā nı pī 2007 - thāng thors̄ār kảneid nı rạṭ̄h thī̀ mī khwām h̄lākh̄lāy s̄p̣hā Sectional RJ, thī̀ mī h̄māylek̄h thorṣ̄ạphth̒ pĕn thrạphy̒s̄in k̄hxng xngkh̒kr doy mị̀ t̂xng mī khwām s̄ạmphạnṭh̒ k̄hxng xngkh̒kr thī̀ mī thnāykhwām doy mị̀ t̂xng mī xeks̄ār t̂nc̄hbạb thī̀ kl̀āw t̄hụng nı Fac xupmā p̣hāynı h̄̂ā wạn tām thī̀ kḍh̄māy kảh̄nd mị̀mī 9800 26 phvs̄ʹp̣hākhm 1999 ṣ̄ilpa 2 wrrkh tæ̀ pheīyng p̄hū̂ deīyw


thænthī̀ca bı xnuỵāt c̄hạn nı meụ̄̀x p̄hm s̄eīycı kạb p̣hāwa sụm ṣ̄er̂ā xỳāng runræng xỳāng t̄hūk t̂xng læa thạ̀wt̄hụng rạbrxng doy h̄ǹwy ngān k̄hxng rạṭ̄h chèn rāyngān bıs̄ạ̀ng yā t̄hæb s̄ī dả p̣hāy tı̂ kār kĕb rạks̄ʹā p̣hākh bạngkhạb k̄hxng rāy dị̂ cāk kār s̄xb læa kār rạks̄ʹā thāng citwech p̣hāy tı̂ SUS læa pheụ̄̀x h̄ı̂ chạdcen læa khwām l̂m h̄elw k̄hī̂ k̄hlād læa pt̩is̄eṭh kār h̄ı̂ brikār k̄hxng CAARJ - thnāykhwām kxngthun h̄ı̂ khwām ch̀wyh̄elụ̄x k̄hxng Rio de Janeiro


kl̀āw ẁā praṭhān laley k̄hận txn tām rạṭ̄hṭhrrmnūỵ tām kḍh̄māy læa brāsil netibạṇṯhit k̄ĥxbạngkhạb lawên khwām cringcı læa s̄nạbs̄nun khwām cheụ̄̀x thī̀ dī nı ch̀wng welā k̄hxng khwām s̄eī̀yng runræng ŝả pt̩is̄eṭh thī̀ ca phūd khuy kạb thnāykhwām thī̀ chı̂ n.42 P̄heụ̄̀x yukh klāng k̄hxng k̄heā/ 78 sụ̀ng ca klāy pĕn thās̄ thnāykhwām nı trās̄ār h̄nī̂ thī̀ mī netibạṇṯhit brāsil nı k̄hṇa thī̀ phwk k̄heā thả nı krung rom khlās̄ s̄ik


dạngnận c̄hạn t̄hūk bạngkhạb h̄ı̂ xxk cāk b̂ān keid k̄hxng c̄hạn, ri xo dex cā ne ro læa c̄hephāa meụ̄̀x kār chảra bạỵchī kār chảra h̄nī̂ h̄ı̂ kạb k̄hwāng k̄hxng OAB/ RJ p̄hm dị̂ rạb xnuỵāt h̄ı̂ lng thabeīyn c̄hạn nı OAB/ E nıpī 2011 tæ̀ p̄hm phb ẁā mạn yāk māk thī̀ ca klạb k̄hêā mā nı tlād rængngān neụ̄̀xngcāk nı pạccubạn p̄hū̂ s̄ūngxāyu 62 pī læa p̄hm mị̀mī ngein bảnāỵ h̄rụ̄x kes̄ʹīyṇxāyu


thī̀ nī̀ p̄hm bæ̀ngpạn khwām rū̂ thāng kḍh̄māy thī̀ mī pêāh̄māy thī̀ ca klạb pị thī̀ kḍh̄māy


c̄hạn h̄wạng ẁā ca nạb nı kār thảngān r̀wm kạn k̄hxng pheụ̄̀xn r̀wm ngān h̄ı̂kār s̄nạbs̄nun læa t̂xngkār k̄ĥxmūl k̄hnād h̄ıỵ̀ læa rāy laxeīyd pheìmteim s̄āmārt̄h kĥnh̄ā bl̆xk tạw xeng s̄ìngphimph̒ reìm t̂n k̄hxng pī 2012 læa// h̄rụ̄x thảh̄ı̂ kār tidt̀x kạb fexr̒ nạn do Claro p̄h̀ān bl̆xk nī̂ h̄rụ̄x xīmel̒: Fernandoclaro.Dias@gmail kạb


p̄hm k̄hx h̄ı̂ phracêā thī̀ ca yạng khng h̄ı̂ c̄hạn k̄hæ̆ngræng læa khwām kl̂ā h̄āỵ thī̀ ca s̄ān t̀x nı kār kĥnh̄ā khwām yutiṭhrrm bn phụ̄̂nṭ̄hān k̄hxng h̄lạkkār k̄hxng reụ̄̀xng ṣ̄ạkdi̒ṣ̄rī k̄hxng mnus̄ʹy̒ k̄hxng phechr s̄ithṭhi k̄hận phụ̄̂nṭ̄hān thī̀ khûm kh̀ā k̄hxng rạṭ̄hṭhrrmnūỵ læa t̀āng pratheṣ̄


phracêā thrng pĕn p̄hū̂ phiphāks̄ʹā


pheụ̄̀x khwām yutiṭhrrm læa t̄hūk kdk̄hī̀ xeāperīyb!


Fexr̒ nạn do Claro Dias

OAB/ 18.480/ ES

Quem desejar DOAR qualquer VALOR para a MANUTENÇÃO deste BLOG, recomendamos que DOADOR tenha maioridade civil. 
Caixa Econômica Federal - CEF – Agência: 0167 | POUPANÇA (013)  – C/C: 00018420-0 
Favorecido: Fernando Claro Dias - Editor

Estou aberto à propostas de parceria profissional e negócios.

Encontre Fernando Claro Dias nas redes sociais:
GGN - O JORNAL DE TODOS OS BRASIS: http://jornalggn.com.br/
Twitter:      https://twitter.com/OClaro
Blogger:    https://oclaro.blogspot.com Editor e administrador


Blogger:    https://oabrjcontrafernandoclarodias.blogspot.com Editor e administrador